Hvad er dine værdier?

I din rejse på at styre din egen tid, skal vi i dette indlæg skærpe dit indre fokus lidt mere ved at kigge på dine værdier. Vi startede lidt på det i forrige indlæg ,hvor du skulle finde dine aller inderste drømme. I dette indlæg skal det handle om dine kerneværdier. De udgør sammen med…

Slip drømmene fri

Vi har alle drømme helt inderst inde – livsdrømme. Spørgsmålet er så bare, om du lever efter dem? Her kan de hæmmende overbevisninger godt sætte ind igen. Måske pakker du nogle af dem væk, fordi andre har fået dig overbevist om, at det ikke er realistisk at opnå. Men hvem bestemmer egentlig det? DIG og…