Hvorfor hører vi først om målsætning nu? Måske har du allerede en masse mål skrevet ned – eller slet ingen. Måske føler du det at skulle sætte mål, stresser dig helt vild!

Grunden til at jeg først kommer ind på målsætning nu er, at du først skulle have lidt indblik og styr på de forrige emner; din tid, motivation, dine drømme og sidst dine inderste værdier.

Med disse forrige emner har du nu skabt et fundament for at sætte mål. Målsætning der nu giver mening, som kan mærkes dybt indeni og motiverer fra din helt inderste kerne. Med denne baggrund vil det sandsynligvis vise sig i nye og anderledes mål end du plejer. For det at have målsætninger er med til at skabe (dyb) mening i din hverdag.

Fremdrift og ikke stilstand

Vi mennesker er ikke skabt til stilstand – dog skal målsætning heller ikke være en stressfaktor. De skal derimod gøre dig i stand til at være nærværende i din hverdag, skabe balance og samtidig opleve fremdrift i dit liv.

Mange af os har prøvet at sætte mål uden det lykkes at nå til enden. Tænk for eksempel på alle de nytårsfortsættere der bliver sat ved hvert årsskifte! Hvor mange af os har ikke prøvet i flere år i streg, at skulle leve sundere eller stoppe med at ryge? Det går meget godt de første 14 dage og så er det tilbage i samme trommerum. Og hold op hvor har fitness centrene vildt travlt i starten af året, hvorefter det langsomt også bliver “hverdag” hos dem.

Bliver du drevet af målsætninger som andre synes er gode for dig? Har du 100% lyst til at tage vejen til målet? Det er tit vi har lysten til målet, men ikke til at gå vejen.

Fx “Jeg vil gerne have mere tid, men jeg gider ikke planlægge og prioritere.” Eller “Jeg vil gerne have en sund og stærk krop, men jeg orker ikke at ændre mine madvaner og at træne.”

DE FEM TYPISKE FEJL, VI BEGÅR

 1. Vi har ingen mål
 2. Vi har for mange mål  
 3. Vores mål er ikke specifikke eller målbare nok
 4. Vi skriver ikke vores mål ned
 5. Vi undervurderer, hvor stor værdi mål har

Den allerstørste bremse for at sætte mål er den indre frygt for fiasko. Det at fejle kan være en rigtig stor hæmmesko for det vi allerinderst ønsker os. Vi vil bare så gerne passe ind og leve op til andre menneskers forventninger.

Men læringen ved en fiasko er større end ved succes. For hvad skal du gøre anderledes næste gang? Ville du det nok? Hvor falder du altid i? Erfaringer du kan bringe med dig til nye mål.

At sætte mål er den direkte opskrift på at tage ansvar for sit eget liv. Det giver en rank ryg og bevidsthed om, hvor du vil hen ad. Når du sætter meningsfulde mål funderet i dine drømme og værdier, og med udgangspunkt i det liv du har lige nu, så er du virkelig godt på vej.

Fra drøm til to do-liste

Dine mål fungerer som lim mellem dine drømme og din to do-liste. Det er dem, der holder det hele sammen og sikrer, at der er en rød tråd mellem dine drømme, værdier, mål og så det du skriver på din daglige to do-liste.

Hvad er en målsætning?

Mål er drømme med deadlines. Det er et specifikt og målbart resultat, som du ønsker at nå.

Tidligere fandt du dine tre vigtigste drømme. Den skal du nu formulere som klare og specifikke mål. Og hvordan gør du så det? For et mål er ikke en drøm, ønske eller intention i sig selv. Det skal formuleres mere klart for at det også kan blive målbart.

Fx kan du have et ønske om at have mere tid. Det skal vi have gjort mere tydeligt, så derfor spørger vi hvor meget mere tid, hvornår, hvordan, til hvad? Først når du har svaret på de spørgsmål, forvandles dit ønske til et mål. Det kan formuleres på følgende måde:

“Jeg vil have en time for mig selv hver dag inden jeg laver aftensmad. Det mål vil jeg gerne nå inden næset måned.”

Nu er målet tydeligt og målbart.

Men hvorfor målsætninger?

Mål hjælper dig med at:

 • Skærpe og holde dit fokus
 • Spotte nye muligheder
 • Få indre ro
 • Prioritere
 • Sige fra og til
 • Skabe resultater
 • Få større selvværd

Opskriften på et mål

Du får nu succesopskriften på, hvordan du sætter et inspirerende, motiverende og effektivt mål. Et klart mål er specifikt, målbart, attraktivt, realistisk, tidsbestemt, økologisk, positivt – og nedskrevet.

Et mål skal være specifikt:

•     Du skal vide nøjagtigt, hvad dit mål er. Det er for eksempel ikke tilstrækkeligt at sige, at du gerne vil have mere tid. For hvad betyder det?

•     Stil dig selv spørgsmål, indtil du får et klart og specifikt svar og dermed et mål, der er entydigt og veldefineret. Hvis du for eksempel gerne vil have mere tid, så spørg dig selv, hvad du gerne vil have mere tid til, hvor meget tid du vil have og hvor tit. Sæt tal og/eller procenter på. 

 • Bonusinfo: Jo mere specifikt du gør dit mål, des nemmere gør du det for dig selv.

Eksempel: Jeg har en time til mig selv fem dage om ugen.

Et mål skal være målbart:

•     Du skal med sikkerhed vide, hvornår du er i mål – dit mål skal kunne måles, og du skal kunne fremvise et tydeligt bevis.

•     Spørg dig selv: “Hvordan ved jeg, at jeg er i mål?” eller “Hvad er mit bevis for, at jeg er nået i mål?” eller “Hvad er det, der overbeviser mig om, at jeg er nået i mål?”

 • Bonusinfo: Samtidig med at det er motiverende og skaber klarhed, bliver det også nemmere at fejre din succes, når du ved, præcis hvornår du skal hejse flaget og lade champagnepropperne springe!

Eksempel: Jeg har en time til mig selv fem dage om ugen. Når jeg har haft det tre uger i træk, har jeg nået mit mål. Jeg laver et skema, hvor jeg sætter et hak, hver gang jeg har haft en time for mig selv.

Et mål skal være attraktivt:

•     Du skal være topmotiveret for at nå dit mål. Dit mål skal fylde dig med energi og give dig et smil på læben. Hvis du føler, at dit mål dræner dig, skal du enten droppe det eller gøre det attraktivt for dig selv.

•     Hvorfor er dit mål vigtigt? Dit mål skal tænde dig. “Mit mål er vigtigt, fordi …”. Det er din motivation, og det, du skal minde dig om, når du møder udfordringer på din vej.

•     Spørg dig selv: “På en skala fra 0-10, hvor attraktivt er dette mål for mig?” og/eller “Hvordan kan jeg gøre dette mål attraktivt for mig selv?”

 • Bonusinfo: Et attraktivt mål tænder en indre ild i dig – du brænder for det, og du ved, hvorfor netop dette mål er så hulens vigtigt for dig.

Eksempel: Jeg har en time til mig selv fem dage om ugen. Når jeg har haft det tre uger i træk, har jeg nået mit mål. Jeg laver et skema, hvor jeg sætter et hak, hver gang jeg har haft en time for mig selv. Det er vigtigt, fordi det er den ultimative selvomsorg for mig.

Et mål skal være realistisk – og ambitiøst:

•     Du skal forsøge at finde balancen mellem sund fornuft og det at gøre det umulige muligt med målet. Det vigtigste er, at du ved, at det er muligt.

•     Tænker du: “Nu skal det jo også være realistisk”, så spørg dig selv, om det er dig eller din frygt, der taler her?

•     Din målsætning må ikke begrænse dig. Brug evt. ordet mindst … “Jeg har mindst en omsætning på kr. 500.000”. Så kan du altid nå mere eller højere.

•     Er dit mål inden for din kontrol? Har du direkte indflydelse på, om du kan nå dit mål eller ej? Dit mål kan ikke være afhængigt af andre mennesker.

 • Bonusinfo: Din målsætning må gerne være udfordrende og banebrydende. Det vigtigste er, at du selv finder dit mål realistisk og ikke lader dig begrænse af omverdenens måske begrænsende tankegang.

Eksempel: Jeg har en time til mig selv fem dage om ugen. Når jeg har haft det tre uger i træk, har jeg nået mit mål. Det er vigtigt, fordi det er den ultimative selvomsorg for mig. Jeg laver et skema, hvor jeg sætter et hak, hver gang jeg har haft en time for mig selv. Det er realistisk, fordi jeg bliver mere effektiv i de øvrige timer, når jeg ikke hele tiden skal snige mig til fem minutters ro.

Et mål skal være tidsbestemt:

•     Dit mål skal altid have en klar deadline – hvornår vil du have nået dit mål? Sæt en præcis dato.

•     Din deadline kan hjælpe dig med at yde en ekstra indsats, så du når i mål.

 • Bonusinfo: Pas på “dræber-deadlines”. Hvis du ikke når dit mål til deadline, betyder det ikke, at du skal droppe dit mål. Benyt i stedet lejligheden til at undersøge, hvorfor du ikke nåede din målsætning, lær af det og sæt en ny deadline.

Eksempel: Jeg har en time til mig selv fem dage om ugen. Når jeg har haft det tre uger i træk, har jeg nået mit mål. Jeg laver et skema, hvor jeg sætter et hak, hver gang jeg har haft en time for mig selv. Det er vigtigt, fordi det er den ultimative selvomsorg for mig. Det er realistisk, fordi jeg bliver mere effektiv i de øvrige timer, når jeg ikke hele tiden skal snige mig til fem minutters ro. Jeg når dette mål, inden der er gået tre måneder. Det vil sige den 1. august 2019.

Et mål skal være økologisk:

•     Et mål er økologisk, når det indgår i en harmonisk sammenhæng med de øvrige mål, du har i dit liv, og med de mennesker, du holder af.

•     Du skal med andre ord sikre dig, at din målsætning ikke er i konflikt eller modstrid med andre mål i dit liv. Fx ønsker du at finde et job som leder, men det kræver flere timer, og du har samtidig et mål om at være mere sammen med din familie.

•     Det betyder også, at dit mål skal være autentisk. Det skal være dit, baseret på dine drømme og værdier. Ikke på din mands, din families, din venindes eller damebladenes opfordring.

 • Bonusinfo: Er målet så økologisk, at andre også vil have glæde af, at du når det, højnes din sandsynlighed for at nå målet markant.

Eksempel: Jeg har en time til mig selv fem dage om ugen. Når jeg har haft det tre uger i træk, har jeg nået mit mål. Jeg laver et skema, hvor jeg sætter et hak, hver gang jeg har haft en time for mig selv. Det er vigtigt, fordi det er den ultimative selvomsorg for mig. Det er realistisk, fordi jeg bliver mere effektiv i de øvrige timer, når jeg ikke hele tiden skal snige mig til fem minutters ro. Jeg når dette mål, inden der er gået tre måneder. Det vil sige den 1. august 2019. Når jeg er noget for mig selv, vil jeg kunne være meget mere for andre. Andre vil opleve mere nærvær og ro i mit selskab.

Et mål skal være positivt:

•     Formuler altid din målsætning positivt – og undgå ord som ikke eller aldrig. Skriv ikke “Jeg vil ikke være stresset”. Men hvad vil du så i stedet?

 • Bonusinfo: Med ikke-mål har du stadig et (negativt) fokus på det, som du ikke længere ønsker.

Et mål skal være skrevet ned:

•     En nedskrevet målsætning øger sandsynligheden for, at du når dit mål betragteligt.

•     Erfaringer viser også, at nedskrevne målsætninger virker mere forpligtende. Placer dine mål et sted, hvor du ofte kan se dem.

 • Bonusinfo: Din målsætning skal være skrevet i nutid – som om du allerede har nået det.

Nu er det tid til din målsætning!

Nu er det tid til at du finder din notesbog frem. Skriv ned, hvad der er dine tre vigtigste mål i dit liv lige nu! Tag evt. udgangspunkt i dine tre vigtigste drømme fra indlægget “Slip drømmene fri” eller skriv spontant, hvad der falder dig ind. Hvad vil have størst positiv indflydelse på dit liv, hvis du opnåede netop dette? Og husk at bruge ovenstående opskrift.

Du kan derefter også lave en liste for hvert målsætning med 10 vigtigste årsager til at dette er vigtig for dig.

Her til sidst en lille tjekliste til dit arbejde med målsætning:

Rigtig god fornøjelse!

2 thoughts on “Hvilke mål har du? Eller har du nogen målsætning?”

 1. Ih, dette – og dine tidligere – indlæg sætter tanker i gang hos mig, om at tage små skridt og nærme mig nye mål og målsætninger.
  Mit store mål henover sommeren er at træne op til at gå en halvmarathon sammen med en veninde, og vi er godt på vej. Jeg har tidligere løbet halve- og hele marathons, men med en udbrændthedsdiagnose er det ikke længere en mulighed. Jeg er sikker på, vi når vores mål;-)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.